Vẽ tranh thiếu nhi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”

Thực hiện Công văn số 04-CV/HĐĐ ngày 05/10/2020 của Hội đồng đội huyện Cam Lâm về việc triển khai tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” là một trong những hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba; 

Thực hiện Công văn số 04-CV/HĐĐ ngày 05/10/2020 của Hội đồng đội huyện Cam Lâm về việc triển khai tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”Ban phụ trách Đội trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã triển khai đến học sinh toàn trường về nội dung và cách thức tham gia cuộc thi.

 

Bài viết liên quan