Ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, Ban Phụ trách Đội Trường tiểu học Cam Hiệp Nam phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Thực hiện Công văn số 06-CV/HĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội Đồng Đội huyện Cam Lâm về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị lũ lụt. 

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, Ban Phụ trách Đội Trường tiểu học Cam Hiệp Nam phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sau lời kêu gọi của Thầy Lê Anh Tuấn - Hiệu Trưởng, các Chi Đội , lớp nhi đồng đã ủng hộ với tổng số tiền 3.430.000 đồng (ba triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng), món quà tuy không lớn, các em học sinh của Trường tiểu học Cam Hiệp Nam hy vọng góp 01 phần nhỏ cùng với nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền trung thân yêu, làm vơi bớt những đau thương, mất mát, vượt qua thiên tai, dần ổn định cuộc sống./.

 

Bài viết liên quan