Lễ kết nạp Đội viên năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 , hôm nay ngày 26/03/2019 Liên đội trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đội viên cho 45 em học sinh Sao Nhi đồng khối  lớp 3 đủ điều kiện vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các em được kết nạp Đội hôm nay đều là học sinh có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào, hoạt động của nhà trường. 

 

Bài viết liên quan