Phong trào "Kế hoạch nhỏ" năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Ban phụ trách Đội TH Cam Hiệp Nam năm học 2020-2021;

Liên đội trường  tiểu học Cam Hiệp Nam đã triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020-2021 từ ngày 11/01/2021 đến cuối tháng 02/2021.

 

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020 – 2021 của Hội đồng đội huyện Cam Lâm;

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-HĐĐ ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng đội Cam Lâm về việc triển khai phong trào kế hoạch nhỏ năm học 2020-2021;

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Ban phụ trách Đội TH Cam Hiệp Nam năm học 2020-2021;

Liên đội trường  tiểu học Cam Hiệp Nam đã triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020-2021 từ ngày 11/01/2021 đến cuối tháng 02/2021.

- Phong trào nhằm khơi dậy trong thiếu niên và nhi đồng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong việc tổ chức xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

- Thông qua phong trào góp phần giáo dục đội viên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- Nhằm xây dựng quỹ Đội trong Liên đội như: “ Quỹ tiết kiệm măng non ”, “Quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó”...

- Phong trào phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả đảm bảo tính giáo dục.

Bài viết liên quan