Ngày hội "Mổ heo đất" 2021

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, ngày 28/01/2021, ngày hội "Mổ heo đất" đã được tổ chức. 15 con heo đất thuộc 15 lớp đã được mổ, trao tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với phong trào quyên góp như kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất giúp bạn nghèo ở Liên đội trường Tiểu học Cam Hiệp Nam lâu nay đã trở thành một trong những hoạt động thường niên. Không chỉ mang tính giáo dục cao mà qua các phong trào còn giúp học sinh hình thành được ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, ngày 28/01/2021, ngày hội "Mổ heo đất" đã được tổ chức. 15 con heo đất thuộc 15 lớp đã được mổ, trao tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Bài viết liên quan