Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Sáng 27/3/2021, UBND xã Cam Hiệp Nam đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Giáo viên, CB-VC trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã có mặt tham gia ngày hội này cùng với Cán bộ, nhân dân địa phương. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao đối với việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại "; xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm.

Sáng 27/3/2021, UBND xã Cam Hiệp Nam đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Giáo viên, CB-VC trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã có mặt tham gia ngày hội này cùng với Cán bộ, nhân dân địa phương. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao đối với việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại "; xây dựng ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm.

 
 
Bài viết liên quan