Lê kết nạp đội viên năm học 2020-2021

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Liên Đội trường tiểu học Cam Hiệp Nam đã tổ chức lễ kết nạp 103 nhi đồng lớp 3 vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Căn cứ điều lệ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch công tác Đội & phong trào thiếu nhi của Hội Đồng Đội Huyện Cam Lâm năm học 2020 - 2021;

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2020 - 2021 của Liên Đội TH Cam Hiệp Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Liên Đội trường tiểu học Cam Hiệp Nam đã tổ chức lễ kết nạp 103 nhi đồng lớp 3 vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

 

 

Bài viết liên quan