“Tết vì bạn nghèo - Xuân yêu thương”

Nhằm huy động sự quan tâm, giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân, phụ trách Đội và thiếu nhi toàn Liên đội dành cho các em đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ, động viên các em về vật chất và tinh thần trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để các em tiếp tục phấn đấu học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt và không để em nào không có tết. Liên đội trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã phát động triển khai phong trào "Tết vì bạn nghèo - Xuân Yêu Thương". Thông qua phong trào “Tết vì bạn nghèo - Xuân yêu thương” còn giáo dục cho các em đội viên, nhi đồng truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; Phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ lẫn lẫn nhau. 

Căn cứ Chương trình số 01 - CTr/HĐĐ ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng Đội huyện Cam Lâm về việc thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Trường Tiểu Học Cam Hiệp Nam;

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên Đội TH Cam Hiệp Nam năm học 2020 - 2021;

Tiếp tục hưởng ứng Phong trào “Tết vì bạn nghèo” và “Giúp bạn đến trường - Cùng hướng tới tương lai”. 

Liên đội trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã phát động triển khai phong trào "Tết vì bạn nghèo - Xuân Yêu Thương" nhân dịp xuân Tân Sửu 2021.

Phong trào nhằm huy động sự quan tâm, giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân, phụ trách Đội và thiếu nhi toàn Liên đội dành cho các em đội viên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ, động viên các em về vật chất và tinh thần trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để các em tiếp tục phấn đấu học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt và không để em nào không có tết. Thông qua phong trào “Tết vì bạn nghèo - Xuân yêu thương” còn giáo dục cho các em đội viên, nhi đồng truyền thống tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; Phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ lẫn lẫn nhau. 

Sau thời gian triển khai phong trào, Liên đội nhận được hỗ trợ từ quý Mạnh Thường Quân với tổng số tiền là: 21.000.000 đồng; số tiền trích từ phong trào nuôi heo đất: 1.500.000 đồng. Sáng ngày 01/2/2021, Liên đội đã tổ chức trao tặng quà “Tết vì bạn nghèo - Xuân yêu thương” cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể: 

- Quà của quý Mạnh Thường Quân: 70 Hs x 300.000 đồng/phần = 21.000.000 ( Hội đồng Trường tổ chức xét chọn)

- Quà trích từ phong trào nuôi heo đất: 15 Hs x 100.000 đồng/phần =1.500.000 đồng

 

 

 

 

Bài viết liên quan