Tham gia giao lưu "Olympic môn học" cấp Tiểu học năm học 2018-2019, học sinh trường Tiểu học Cam Hiệp Nam đã gửi đến buổi giao lưu hoạt cảnh về nữ anh hùng vùng Đất Đỏ, chị Võ Thị Sáu,  hoạt cảnh mang tên "Khoảnh khắc bất tử"