Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Cam Hiệp Nam

Thong bao danh muc SGK cho PHHS.docx

 

 

 

      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAM LÂM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM HIỆP NAM                                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1

sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Cam Hiệp Nam

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

(Tập 1)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan.

Giáo dục Việt Nam

2

Tiếng Việt 1

(Tập 2)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Giáo dục Việt Nam

3

Toán 1

(Tập 1)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục Việt Nam

4

Toán 1

(Tập 2)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Giáo dục Việt Nam

5

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Giáo dục Việt Nam

6

Tự nhiên và Xã hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.

Giáo dục Việt Nam

7

Giáo dục Thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Giáo dục

Việt Nam

8

Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Giáo dục Việt Nam

9

Mĩ thuật 1

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh.

Giáo dục Việt Nam

10

Hoạt động trải nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu..

Giáo dục Việt Nam

11

Tiếng Anh 1 (Family and Friends)

(Student Book)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Giáo dục Việt Nam

Kính đề nghị Quý cha mẹ học sinh đọc kỹ danh mục, liên hệ trường Tiểu học Cam Hiệp Nam để được hướng dẫn mua đúng sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2020-2021.

Trường phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1, đăng ký mua sách giáo khoa từ 01/8/2020.

HIỆU TRƯỞNG

Bài viết liên quan